(Mikael Agricola laskeutuu taivaista tervehtimään Elias Lönnrotia ja Matti Klingeä, jotka istuvat pelaamassa Ludoa.)
Agricola: Wicipedia aivan pasca on.
Lönnrot: Suorastaan ikiperseellinen.
Klinge: Vahvistan!
Lönnrot: Eh... kiitos, Matti Klinge, auktoritatiivisesta tuestasi.
Klinge: Mitäs tuosta, pojat. Kiitos muuten siitä suomen kielestä molemmille.
Agricola: Cuulcaa! Wicipedia on alhainen pascacaivo! VAAN CYLLÄ SUOMEN CANSA TIETÄÄ!
Agricola, Lönnrot ja Klinge: Cirottu olcoon Wicipedia! Suurmieheys on icuista! Eläcöön wapaa henci!
Lönnrot: Vaan huonosti ovat nyt asiat Suomen maassa.
Agricola: Jos toiwoa lie, se on surciassa hicipediassa, ja rawitsemusliicceiden cäymälöissä, jottaca Suomen cansa ja nuor' väci culttimaineen awulla taas meidät omaxeen ottahisiwat.
Agricola, Lönnrot ja Klinge: Aamen.
(Kaikki kolme jatkavat Ludon pelaamista.)